Hangzhou Dianzi University Library News

杭州電子科技大學圖書館[館內通訊]
全部新聞

圖書館端午節開放安排通知

2019-06-03 11:13:09

根據學校端午節放假通知要求,2019年端午節期間圖書館開放安排如下:
1、6月7日端午節(周五)為法定節假日,圖書館二樓借還書處、各書庫、數字學習中心、研修中心不開放,二樓自修室、電子閱覽室、四樓報刊閱覽室正常開放,開放時間7:00-22:30。
2、6月8日(周六)、9日(周日)、圖書館二樓及以上樓層開放。
3、6月10日(周一)起,圖書館正常開放。

                                                                                      圖書館
                                                                              2019年06月3日

互利计划